• darkblurbg
  Wolters Training & Coaching
  Wij helpen mensen en organisaties bewustwording te creëren.
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

 

Wolters Training & Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Wolters Training & Coaching dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.wolterstrainingencoaching.nl, via het contact met de coach/ therapeut/trainer of via de mail. Denk hierbij aan:

 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Indien nodig BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Wolters Training & Coaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je te kunnen begeleiden of te behandelen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Wolters Training & Coaching bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling of begeleiding (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Wolters Training & Coaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/zorgverlener).

Wolters Training & Coaching zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Wolters Training & Coaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Wolters Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wolterstrainingencoaching.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Wolters Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 030- 755 53 20 of via info@wolterstrainingencoaching.nl .

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Wolters Training & Coaching kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@wolterstrainingencoaching.nl.

 

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.